چهارشنبه 27 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 17 ژانویه 2018
جستجو :
  برچسب شده با دانشگاه صنعتی سهند
مطالب/ کارگاه آموزشی کنترل خشم و مدیریت استرس در محیط کار                            
      کارگاه آموزشی کنترل خشم و مدیریت استرس در محیط کار در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد.
يکشنبه 28 آبان 1396
مطالب/ نمایشگاه سلامت جوانان                            
      نمایشگاه سلامت جوانان در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد
سه شنبه 19 ارديبهشت 1396