سه شنبه 4 مهر 1396 _ 05 محرم 1439 _ 26 سپتامبر 2017
جستجو :
  برچسب شده با آتش نشانی
مطالب/ آشنایی دانش آموزان با خطرات مواد محترقه                            
      خطرات مواد محترقه برای دانش آموزان توسط کارکنان آتش نشانی شهر سهند آموزش داده شد.
سه شنبه 24 اسفند 1395