چهارشنبه 27 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 17 ژانویه 2018
جستجو :
  برچسب شده با آتش نشانی
مطالب/ آشنایی دانش آموزان با خطرات مواد محترقه                            
      خطرات مواد محترقه برای دانش آموزان توسط کارکنان آتش نشانی شهر سهند آموزش داده شد.
سه شنبه 24 اسفند 1395